Ako nastaviť svoju myseľ na úspech

Veľa ľudí verí, že bohatstvo a finančná sloboda vznikajú len vďaka náhodnému narodeniu, alebo, ak ste na správnom mieste v správny čas so správnym podnikateľským nápadom a máte dosť šťastia na uskutočnenie tohto nápadu.

Niekomu pripadá, že do procesu získania bohatstva a finančnej bezpečnosti je často zapletený prvok opísaný ako „šťastie“, ale ten typ „šťastia“ prichádza málokedy k ľudom, ktorí sa presvedčili, že bohatstvo a finančná nezávislosť patria len niekoľkým šťastlivcom.

Ak dovolíte, aby ste mali negatívne myšlienky o tvorbe bohatstva a peňazí, tak sa sami vzďaľujete od dostupného potenciálu pozitívneho myslenia.

Odporúčania na pozitívne myslenie v súvislosti s peniazmi a bohatstvom pritiahli pozornosť mnohých, ale dobre známa potvrdená pravda je – ak myslíte negatívne, pritiahnete negativitu, ale ak myslíte pozitívne, pritiahnete úspech.

Neustále trénovanie pozitívneho myslenia o peniazoch na hlbšej úrovni podvedomia si vyžaduje istý stupeň vytrvalosti a presvedčenia.

Skoro všetci vedia o takzvanej podvedomej mysli, no len obmedzená menšina si je skutočne vedomá dôležitosti schopností a potenciálu skrývajúcej sa v nej a toho, ako sa do tých skrytých síl napojiť a nasmerovať ich k úspešnému naplneniu cieľov.

Pre niektorých môže byť predstava spojenia bohatstva a podvedomej mysle čudná, ale to spojenie určite existuje. Vaša podvedomá myseľ kontroluje a riadi všetky aspekty telesných funkcií a opravuje ich. Taktiež zaznamenáva každý jeden detail každého momentu, ktorý sa stal vo vašom živote a aj emócie a myšlienky, ktoré ste v ten moment zažili.

Aj keď je podvedomie mocné, je predsa len vedené a ovplyvnené prírodou a kvalitou vašich myšlienok. Ak je vaše podvedomie zvyknuté, že nie je možné získať slušné peniaze, že bohatstvo je zlé a tiež, že bieda je hlavné jedlo dňa, vaše podvedomie primerane odpovie a pritiahne do reálneho života biedu a finančné ťažkosti. V prípade, že vedome vsúvate do podvedomia pozitívne myšlienky o sebe, peniazoch a úspechu, tak vaše podvedomie pritiahne do reálneho života peniaze a úspech.

Vaše podvedomie “nezaujíma“, či zlyháte alebo uspejete, len odpovedá na energiu myšlienky z vašej vedomej mysle. Funguje ako taký kormidelník na ceste za vaším osudom. Vytvára a priťahuje podmienky a ovplyvňuje súvislosti, či už bola energia myšlienky negatívna alebo pozitívna. Inými slovami, podstata vášho vedomia vytvára vašu vlastnú realitu.

Toto je dôvod, prečo pozitívne mysliaci ľudia zvyknú mať viac “šťastia“ ako negatívne mysliaci ľudia. Ak budete cvičiť svoju vedomú myseľ, aby neustále posielala do podvedomia myšlienky plné pozitívnej energie, dokážete viac ako byť len sem-tam šťastný/á.

Dosiahnete to tým, že sa pustíte do relaxovania, vizualizácie, pozitívnych myšlienok a zostanete tomu verný/á.

Keď relaxujete, vytvárate cestu do podvedomia, vďaka ktorej podvedomie vníma a prijíma pozitívne vizualizácie a myšlienky, ktoré posielate z vedomej mysle. V správny čas, niekedy skoro ihneď, podvedomie začne vytvárať a priťahovať podmienky a vplyvy, aby uskutočnil vaše vizualizácie a myšlienky .

Chcete super zdravie? Chcete mať láskyplný a naplňujúci vzťah? Alebo chcete peniaze a finančnú slobodu? Použite relaxáciu, vizualizáciu a sugesciu, aby ste vštiepili svoje vášne do podvedomia a ono sa postará, aby ste to dostali skôr či neskôr, tak či onak.

Relaxujte 2x denne 5-10 minút, psychicky aj fyzicky a predstavte si, ako žijete bezstarostný bohatý život alebo si jednoducho predstavte sumu peňazí, sumu na vašom účte a pocíťte, aké by to bolo mať tie peniaze už teraz.

Kombinujte to s afirmáciami „Priťahujem bohatstvo a finančnú slobodu“ alebo možno ešte konkrétnejšie „Chcem priviesť do svojho života xxxxxx €“ alebo si naformulujte vlastnú afirmáciu, ktorá je pre vás najlepšia. Raz alebo dvakrát denne si pre seba opakujte afirmácie, potichu či nahlas, asi 30 minút, kým vizualizujete svoj cieľ. Robte to s citom a predstavivosťou.

Počas celého dňa používajte vhodné afirmácie, v hlave alebo slovami, špeciálne, keď pochybujete o svojej schopnosti dosiahnuť finančnú a životnú slobodu. Ak používate afirmácie spontánne a neplánovane, opakovanie je dôležitejšie, než sama viera, pretože opakovanie pôsobí na podvedomie. Ale ako som povedal predtým, počas „plánovaných“ posedení s afirmáciami to robte s vierou a predstavivosťou, s pocitom, že už ste svoj cieľ dosiahli.

Jediné „pravidlo“ pri afirmáciách je, že sú v pozitívnom jazyku. Napríklad, je zbytočné hovoriť si „Už nie som chudobný“, pretože podvedomie sa nebude pozerať na „nie“, ale sústredí sa na „chudobný“. Taktiež by mala byť afirmácia krátka a ak sa dá, tak rytmická.

Ak to budete robiť každý deň, a to pár týždňov, začnete si všímať zaujímavé, kreatívne a vzrušujúce nápady o získaní peňazí, ktoré by vám predtým nenapadli, potvrdzujúc pravdu, že sme neustále obklopení možnosťou zarobenia peňazí a získania majetku bez ohľadu na všeobecnú finančnú situáciu. To sú  „ukazovatele“, že vaše podvedomie vás vedie k naplneniu cieľa a zároveň k vám priťahuje ľudí, podmienky a vplyvy, často vo forme divných alebo nepravdepodobných „náhod“, ktoré vám zjednodušia a urýchlia cestu k finančnej slobode.

Majte na pamäti, že obmedzujúce myšlienky sa nezmenia za jednu noc, musíte byť pripravení vydržať a tvrdohlavo sa držať plánu dovtedy, kým sa vaše výsledky zhmotnia. Taktiež majte na pamäti, že musíte byť pripravení reagovať na nápady a príležitosti, ktorými vás intuícia skrz vaše podvedomie začne časom zásobovať.

Napísal

Tím Šťastný Život

Sme skupinka ľudí, priateľa, ktorý zdieľame podobné hodnoty a snažíme sa dosiahnuť podobné ciele v našich životoch. Túto stránku sme založili, aby sme naše vedomosti a príklady z praxe mohli šíriť ďalej medzi ľudí. Sme odhodlaný pomôcť k zmene k lepšiemu nielen ľudom v našom okolí, ale aj ľudom neznámym a vzdialeným, ktorý sú možno práve teraz na opačnej strane zemegule. Želáme vám, naším čitateľom, krásny a šťastný život.