Zvýšte úroveň svojho života zlepšením vašich motivácií

Pred pár dňami som písal o 23 veciach, ktoré môžete robiť, aby bol vás život viac naplnený. Napísal som, že čím viac sa vaše túžby plnia, tým viac bude váš život naplnený. Teraz by som sa chcel pozrieť na túto myšlienku z iného uhla a tým je naša motivácia, keď niečo robíme. Verím, že naša motivácia v tom, čo robíme, má čo dočinenia s tým, ako naplnený bude náš život.

Tu je otázka, ktorú by ste si mali položiť vzhľadom na to, čo robíte:

Aká je moja motivácia v tom, čo robím?

Alebo v prípade, že už máte nejakú motiváciu v práci:

Aká je moja hlavná motivácia v práci?

Odpoveď by mala byť vo forme Maslowovej pyramídy ľudských potrieb, ktoré sú od najnižších po najvyššie:  fyziologické potreby, potreby bezpečia, sociálne potreby, potreba úcty, učenie, potreba sebarealizácie a dokonalosť.

Ako príklad si zoberme vašu kariéru. Aká je hlavná motivácia? Nie myšlienka! Motivácia, ale skutočná motivácia. Je to kvôli fyziologickým potrebám, sociálnym potrebám, či iným potrebám? Pred odpoveďou na túto otázku sa chvíľu zamyslite. Nie je to typ otázky, na ktoré treba odpovedať rýchlo.

Táto otázka slúži ako samostatný kontrolný zoznam toho, ako je naplnený váš život. Čím je level vašej motivácie vyšší, tým viac sa zvyšuje potenciál naplnenia vášho života. Napríklad v profesionálnom živote:

  • Ak je vašou hlavnou motiváciou potreba úcty, naplní to váš profesionálny život viac, ako keby bola hlavná motivácia fyziologická
  • Ak je vašou hlavnou motiváciou učenie, naplní vás to viac ako potreba úcty
  • Ak je vašou hlavnou motiváciou potreba sebarealizácie, naplní vás to viac ako potreba úcty
  • Ak je vašou hlavnou motiváciou dokonalosť, naplní vás to viac ako potreba sebarealizácie

Bohužiaľ, väčšina ľudí sa zasekne pri motivácii na potrebe úcty (to je dosiahnutie postavenia alebo uznanie samých seba). Niektorí sa dostali k levelu učenia, no len pár sa dostalo k sebarealizácii alebo dokonalosti.

Takže efektívny spôsob ako naplniť svoj život znie:

Vylepšite svoju motiváciu

Vylepšite svoju motiváciu a zvýšite úroveň svojho života. Samozrejme, ľahšie sa to povie ako urobí. Tu je pár tipov, ako to dosiahnuť:

  1. Spýtajte sa sami seba, aké sú vaše motivácie v dôležitých oblastiach života (napríklad kariéra, vzťah…). Buďte k sebe úprimní.
  2. Ak pochádza vaša odpoveď z nižších levelov pyramídy (od fyziologickej po potrebu úcty), skúste si predstaviť, ako by ste robili veci na vyšších leveloch (od učenia po dokonalosť). Zamyslite sa nad tým, čo by ste robili inak na vyššej úrovni motivácie. Aký je to pocit? Ako budete vnímať veci? Ako budete vnímať ostatných?
  3. Stanovte si ciele, ktoré vám budú pripomínať nové motivácie, ktoré by ste radi dosiahli. Napríklad: ,,Mojím cieľom je urobiť zmeny v živote ostatných ľudí “ (potreba dokonalosti).
  4. Buďte poctiví vo svojich cieľoch. Uistite sa, že to myslíte vážne.
  5. Napíšte si tieto ciele tak, aby ste ich videli.
  6. Pravidelne si v hlave opakujte: ,, Robím to, pretože chcem… (doplňte svoju novú motiváciu)“

Chce to čas, kým sa vaša motivácia vylepší, tak to vydržte. Držte sa iného pohľadu na veci. Neustále si pripomínajte dôvod, prečo je vaša nová motivácia taká dôležitá.

Napísal

Tím Šťastný Život

Sme skupinka ľudí, priateľa, ktorý zdieľame podobné hodnoty a snažíme sa dosiahnuť podobné ciele v našich životoch. Túto stránku sme založili, aby sme naše vedomosti a príklady z praxe mohli šíriť ďalej medzi ľudí. Sme odhodlaný pomôcť k zmene k lepšiemu nielen ľudom v našom okolí, ale aj ľudom neznámym a vzdialeným, ktorý sú možno práve teraz na opačnej strane zemegule. Želáme vám, naším čitateľom, krásny a šťastný život.