23 praktických vecí na dosiahnutie naplňujúceho života

Ako môžete žiť život, ktorý vás bude napĺňať? Sú veci, ktoré si vyžadujú viac času na dosiahnutie. V tomto článku sa však sústredím na praktické veci, ktoré môžete spraviť aj dnes.

Ľudské potreby sú zoradené do ôsmich úrovní podľa Maslowej pyramídy hodnôt. Do tejto pyramídy zaraďujeme od najnižšej hodnoty po najvyššiu:

fyziologické potreby < materiálne potreby < potreba ochrany < potreba prijatia < potreba uznania < potreba vzdelávania < potreba sebarealizácie < potreba pomoci

Nižšie úrovne zahŕňajú bežné veci potrebné k životu. No verím, že na to, aby ste dosiahli naplňujúci život, musíte robiť veci spadajúce do vyšších úrovní.

Čím viac budete robiť veci, ktoré budú napĺňať vyššie úrovne pyramídy, tým ľahšie dosiahnete to, po čom túžite – naplňujúci život. Napríklad peniaze spadajú hlavne do úrovne materiálnych potrieb a do potreby uznania. Niet teda divu, že samotné peniaze vám nikdy nemôžu zaručiť naplňujúci a šťastný život. Je mnoho ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale majú krajšie a napĺňajúcejšie životy, než ľudia, ktorí peňazí majú dosť.

Ako môžete vidieť, dve najvyššie úrovne pyramídy sú potreba sebarealizácie (realizácia a využitie nášho vlastného potenciálu a získanie skvelých zážitkov) a potreba pomoci (napomáhanie ostatným využiť ich vlastný potenciál). Robením vecí, ktoré budú spadať do týchto dvoch úrovní, nadobudnete naplňujúcejší život, s ktorým budete spokojnejší.

Tu je zoznam 23 praktických vecí, ktoré vám pomôžu získať naplňujúci život:

 1. Porozmýšľajte nad otázkou: Ak by vám zostávalo do konca života len 6 mesiacov, čo by ste spravili, aby ste nič neľutovali ? Odpoveď na túto otázku vám pomôže zistiť vaše priority.
 2. Podľa odpovedi v otázke č.1 porozmýšľajte nad zmyslom vášho života. Pravdepodobne na to neprídete v priebehu jedného dňa, no nadobudnete aspoň približnú predstavu.
 3. Napíšte si zopár konkrétnych cieľov, ktoré chcete dosiahnuť v súvislosti so zmyslom vášho života spomenutého v otázke č.2 .
 4. Spravte prvý krok k realizácii vašich cieľov z otázky č.3. Aj pokiaľ je to jednoduchá vec. Ako hovorí príslovie: ,,Aj tisícmíľová cesta sa začína prvým krokom“.
 5. Nájdite charitatívnu organizáciu zameranú na oblasť, ktorá vám je blízka.
 6. Prispejte tejto charite. Pritom nemusí ísť o finančný dar. Zapojte do procesu svoj čas alebo kontakty. Pomôžte im, napríklad, niečo zorganizovať.
 7. Keď budete so svojím manželom/svojou manželkou, rodinou alebo priateľmi, pochváľte ich a poďakujte sa im.
 8. Prestaňte ustavične rozmýšľať nad tým, ako získať viac peňazí.
 9. Staňte sa darcom, nie iba obdarovaným.
 10. Vypočujte si niekoho empaticky, s neskrývaným záujmom.
 11. Usmievajte sa na druhých.
 12. Zastavte sa, kedykoľvek máte chuť sa sťažovať.
 13. Podporte niekoho z vášho okolia, kto to potrebuje.
 14. Pošlite niekomu narodeninové želanie.
 15. Poďakujte sa niekomu, na kom vám záleží.
 16. Buďte dochvíľni.
 17. Vytvorte si jednoduchú „mapu vášho života“, aby ste videli, ako ďaleko ste došli.
 18. Zavolajte alebo navštívte starého priateľa.
 19. Podeľte sa so svojimi pracovnými skúsenosťami s niekým, kto to potrebuje.
 20. Napíšte si svoje túžby a nájdite spôsob ich realizácie.
 21. Pripravte niekomu darček.
 22. Spravte si osobnostný test, aby ste sa spoznali lepšie.
 23. Dodržujte svoje sľuby.

Napísal

Tím Šťastný Život

Sme skupinka ľudí, priateľa, ktorý zdieľame podobné hodnoty a snažíme sa dosiahnuť podobné ciele v našich životoch. Túto stránku sme založili, aby sme naše vedomosti a príklady z praxe mohli šíriť ďalej medzi ľudí. Sme odhodlaný pomôcť k zmene k lepšiemu nielen ľudom v našom okolí, ale aj ľudom neznámym a vzdialeným, ktorý sú možno práve teraz na opačnej strane zemegule. Želáme vám, naším čitateľom, krásny a šťastný život.