30 praktických rád ako sa stať potrebným a nevyhnutným pre ostatných

Staňte sa pre druhých užitočnými! To je kľúčom k úspechu. Mali by ste byť takí užitoční, až sa stanete nevyhnutnými. Ako to dosiahnete? Ako sa stanete reálne nevyhnutnými?

V prvom rade potrebujete zistiť, čo sa myslí pod slovom „byť užitočným“. Byť užitočným znamená napĺňať ľuďom ich potreby a sny. Je to riešenie ich problémov. Následne je tu len jedno pravidlo: Zistite, čo ľudia potrebujú a buďte tými, ktorí tieto potreby napĺňajú.

Čím viac budete schopní napĺňať tieto potreby, tým viac sa stanete nevyhnutnými. Ďalšia otázka je: Ako nájsť to, čo ľudia potrebujú? Samozrejme, človek má nielen veľa základných, ale aj vyšších potrieb. Našťastie sa dajú všetky naše potreby zoradiť do ôsmich kategórií na základe práce Abrahama Maslowa:

 • Fyziologické potreby: hlad, smäd, pohodlie
 • Materiálne potreby: potreba materiálneho zabezpečenia, peniaze
 • Potreba bezpečnosti: stabilita, ochrana
 • Potreba prijatia: láska, rodina, priatelia
 • Potreba uznania: dosiahnuť niečo, cítiť sa kompetentným, získať uznanie a nezávislosť
 • Potreba vzdelávania: vedieť a rozumieť
 • Sebarealizácia: realizácia a využitie nášho vlastného potenciálu naplno, získanie skvelých zážitkov
 • Potreba pomôcť ostatným realizovať a využiť ich vlastný potenciál

Tieto kategórie vám dopomôžu vidieť celý rad ľudských potrieb, aby ste však boli nevyhnutnými v očiach druhých, stačí len, aby ste sa sústredili na pomoc zapadajúcu do jednej zo spomínaných ôsmich kategórií. Samozrejme, druh svojej pomoci by ste mali prispôsobiť situácii a ľuďom, ktorých sa to týka. Niekomu môžete pomôcť na úrovni potreby prijatia, no v inej situácii mu viac pomôžete úrovňou vzdelávania. Vždy by ste mali najprv zistiť, na akej úrovni budete u daného človeka najviac nápomocní.

V tomto príspevku by som sa s vami rád podelil o 27 praktických rád, ako pomôcť vo všetkých kategóriách, okrem potreby ochrany, fyziologických potrieb a potreby materiálneho zabezpečenia. Tieto tri kategórie sú bežnými potrebami, ktoré sú v našom modernom svete už naplnené a zabezpečené.

Tu sú tie ďalšie:

Potreba prijatia

 • Počúvajte priateľov bez prerušovania alebo náhlenia sa k záveru
 • Pošlite im milé a pozitívne správy
 • Povedzte im, že vám chýbajú
 • Pošlite im špeciálne narodeninové želanie
 • Buďte prítomní, keď budú potrebovať tzv. podržať
 • Predstavte ich vašim ďalším priateľom
 • Doneste im z vašich ciest malé darčeky

Potreba uznania

 • Pravidelne sa ich pýtajte, ako sa im darí
 • Pochváľte ich za dobre odvedenú prácu
 • Rozprávajte sa s nimi o ich úspechoch
 • Hovorte o ich úspechoch a o tom, v čom sú dobrí, aj pred inými ľuďmi
 • Buďte prvou osobou, ktorá im donesie dobré správy vo veciach týkajúcich sa práve ich

Potreba vzdelávania

 • Ukážte im vaše obľúbené citáty
 • Nájdite si čas na vyhľadanie odpovedí na ich otázky
 • Požičajte im svoju obľúbenú knižku
 • Vyvolajte v nich zvedavosť kladením zaujímavých otázok
 • Ukážte im vašu obľúbenú internetovú stránku o sebavzdelávaní
 • Pošlite im články, ktoré by ich mohli zaujímať
 • Nadšene s nimi zdieľajte vaše vzdelávacie skúsenosti
 • Pustite im vašu obľúbenú hudbu
 • Povedzte im, kde môžu podporiť svoju kreativitu, napríklad hraním na nejaký hudobný nástroj alebo kreslením
 • Povedzte im o zaujímavých kultúrnych podujatiach v okolí

Sebarealizácia

 • Podporte ich v hľadaní ich zmyslu života
 • Podporte ich vo výbere toho, čo im hovorí ich srdce a nie naplneniu očakávaní okolia

Potreba pomoci

 • Povedzte im, akého šťastného vás robí, keď niekomu pomôžete
 • Povedzte im o vašej obľúbenej charitatívnej organizácii a prečo vám je blízka
 • Ak ste zapojený do akcie s cieľom pomôcť okoliu, navrhnite im, aby sa pridali

Napísal

Tím Šťastný Život

Sme skupinka ľudí, priateľa, ktorý zdieľame podobné hodnoty a snažíme sa dosiahnuť podobné ciele v našich životoch. Túto stránku sme založili, aby sme naše vedomosti a príklady z praxe mohli šíriť ďalej medzi ľudí. Sme odhodlaný pomôcť k zmene k lepšiemu nielen ľudom v našom okolí, ale aj ľudom neznámym a vzdialeným, ktorý sú možno práve teraz na opačnej strane zemegule. Želáme vám, naším čitateľom, krásny a šťastný život.