4 kroky k zmysluplnému životu

Čo je podľa vás cesta k šťastnému životu?

Mnoho ľudí verí, že šťastie dosiahnu pomocou vecí, ako sú peniaze alebo sláva. Ale faktom je, že môžete byť ohromne úspešní, ale stále budete mať vnútri pocit prázdna. Existuje nespočetné množstvo príbehov ľudí, pre ktorých to platí.

My sa už, samozrejme, nesmieme dostať do tejto pasce. Čo by sme teda mali robiť?

Šťastie nie je niečo, čo môžete nájsť; šťastie je skôr vedľajším produktom zmysluplného života.

S týmto výrokom úplne súhlasím. Šťastie je vedľajším produktom zmysluplného života. Ak je váš život zmysluplný, budete šťastní. Ale, ak taký život nežijete, budete v sebe cítiť prázdno.

Otázkou sa teda stáva, ako žiť zmysluplný život?

Môj úsudok, na základe mojich pozorovaní a skúseností, je takýto: Zmysel života nájdete, ak svoj život zasvätíte tomu, na čom vám záleží. Ak máte pocit, že robíte nejaké zmeny v tom, čo vás napĺňa, váš život bude mať zmysel.

Môžeme sa na to pozrieť z dvoch uhlov pohľadu:

  1. Zmysel pochádza z dávania. Nepochádza z toho, čo dostanete, ale z toho, čo dáte.
  2. Zmysel závisí od toho, na čom vám záleží. Čiže od niečoho, čo rozozvučí vaše srdce

Na základe týchto dvoch hľadísk môžeme vytvoriť štyri kroky k zmysluplnému životu:

1.Nájdite si dôvod

Ako prvé si musíte nájsť dôvod toho, prečo vás váš život nenapĺňa. Dobrým spôsobom, ako to zistiť, je pozrieť sa na situácie, v ktorých nie ste spokojní. Čo v nich vás robí nespokojnými? Čo by ste vtedy chceli zmeniť?

Ja som napríklad nespokojný, keď vidím ľudí, ktorí nenapĺňajú vlastný potenciál. Verím, že každý je vo vnútri veľký, preto mi vadí, keď vidím ľudí (vrátane seba), ktorí podľa toho nežijú. To je mojím dôvodom.

2.Vytvorte si poslanie

Po zistení dôvodu by ste si mali vytvoriť poslanie. Vašou úlohou je zlepšiť situáciu, kvôli ktorej ste so životom nespokojní. Ale musíte to dať do slov. Najlepšie je tak okolo 10 slov, to sa vám bude ľahko pamätať. V mojom prípade je mojím poslaním: „Pomáhať ľuďom žiť život naplno“.

3.Identifikujte svoje silné stránky

Ďalej by ste mali zistiť, ako môžete prispieť k vášmu poslaniu. To vyžaduje identifikáciu vlastných silných stránok. V čom ste naozaj dobrí? Čo dokážete urobiť lepšie než ostatní? Vaše silné stránky sú základom vášho poslania. Prečo? Pretože práve tie signalizujú jedinečnú hodnotu, ktorú môžete dať svetu len vy.

4.Použite svoju silu, aby ste prispeli

Po identifikácii svojich silných stránok by ste mali zistiť, ako ich môžete použiť s cieľom plniť vaše poslanie. V mojom prípade viaceré inteligenčné testy ukázali, že mám silnú lingvistickú inteligenciu, čo znamená, že blogy sú dobrý spôsob, ako prispieť k môjmu cieľu.

Nájdite svoje silné stránky a aplikujte ich na vaše poslanie. Ako raz povedal Douglas Patel: „Pravé šťastie zahŕňa plné využitie vlastnej sily a vlastných talentov“.

Ak použijete tieto štyri kroky, váš život začne postupne naberať zmysel. A ako vedľajší produkt nájdete šťastie.

Napísal

Tím Šťastný Život

Sme skupinka ľudí, priateľa, ktorý zdieľame podobné hodnoty a snažíme sa dosiahnuť podobné ciele v našich životoch. Túto stránku sme založili, aby sme naše vedomosti a príklady z praxe mohli šíriť ďalej medzi ľudí. Sme odhodlaný pomôcť k zmene k lepšiemu nielen ľudom v našom okolí, ale aj ľudom neznámym a vzdialeným, ktorý sú možno práve teraz na opačnej strane zemegule. Želáme vám, naším čitateľom, krásny a šťastný život.